Bệnh thận và đái tháo đường: phần 1 – Định nghĩa và dịch tễ học

Bệnh thận và đái tháo đường: phần 1 – Định nghĩa và dịch tễ học

Bệnh thận đái tháo đường gặp ở cả 2 giới nam và nữ với tỷ lệ ngang nhau. Bệnh gặp nhiều nhất (tỷ lệ khoảng 3%/năm) ở nhóm bệnh nhân đã bị đái tháo đường từ 10 – 20 năm. Tuổi trung bình ở những người có bệnh thận mạn giai đoạn cuối là khoảng 60 tuổi.

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment