PK Bình Minh: chiều T4 [17-19h] - sáng T7 [5-12h]

Liên hệ quản trị viên

Nếu có thắc mắc, câu hỏi về website, xin vui lòng liên hệ quản trị viên

BS. ĐOÀN VĂN THOẠI
Facebook: fb/ThoaiDoan.Rad
Email: [email protected]
SMS, Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo: 077 hai bốn 11 không 71

Các vấn đề chuyên môn khám chữa bệnh, quý vị vui lòng liên hệ PGS. Tuyển