PK Bình Minh: chiều T4 [17-19h] - sáng T7 [5-12h]

Liên hệ quản trị viên

Nếu có thắc mắc, câu hỏi nào về website, xin vui lòng liên hệ

Quản trị viên: BS. Đoàn Văn Thoại

Email: [email protected]

Các vấn đề chuyên môn khám chữa bệnh, quý vị vui lòng liên hệ PGS. Tuyển