Một số thuốc hạ đường huyết có tác dụng trực tiếp lên thận, không thông qua đường huyết. Các thuốc này được khuyến cáo của ADA năm 2019 và 2020 ưu tiên chọn lựa để điều trị cho những bệnh nhân ĐTĐ đã có bệnh thận mạn…

Người ĐTĐ có nguy cơ bị tổn thương thận cấp cao hơn người không bị ĐTĐ. Các yếu tố nguy cơ khác gồm đã có bệnh thận mạn từ trước, dùng các thuốc gây tổn thương thận (ví dụ NSAID), hoặc các thuốc làm thay đổi dòng máu thận và huyết động trong thận…