Bệnh thận và đái tháo đường: phần 2 – Cơ chế bệnh sinh

Bệnh thận và đái tháo đường: phần 2 – Cơ chế bệnh sinh

Nghiên cứu cho thấy diễn biến tự nhiên của bệnh thận đái tháo đường ở những bệnh nhân ĐTĐ type 2 bắt đầu từ giai đoạn sớm, có thể từ giai đoạn tiền đái tháo đường.

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment