Mã ICD10 một số bệnh Thận Tiết niệu thường gặp

Sưu tầm từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh – Bộ Y tế

Hội chứng viêm thận cấp và tiến triển nhanh

Acute and rapidly prograssive nephritis syndromes

N00-N01
Bệnh cầu thận khác

Other glomerular diseases

N02-N08
Bệnh ống thận kẽ

Renal tubulo-interstitial diseases

N10-N16
Suy thận

Renal failure

N17-N19
Sỏi tiết niệu

Urolithiasis

N20-N23
Viêm bàng quang

Cystitis

N30
Bệnh khác của bộ máy tiết niệu

Other diseases of the urnary system

N25-N29,N31-N39
Quá sản tuyến tiền liệt – Hyperplasia of prostate N40
Tổn thương khác của tuyến tiền liệt

Other disorders of prostate

N41-N42
Tràn dịch tinhmạc,u nang tinhdịch

Hydrocele and spermatocele

N43
Thừa bao qui đầu, hẹp và nghẹt bao qui đầu

Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis

N47
Bệnh khác của cơ quan sinh dục nam

Other diseases of male genital organs

N44- N46, N49-N51

Sưu tầm từ Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh – Bộ Y tế

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment