Đái máu và cách nhận biết bằng mắt thường

Đái máu là tình trạng xuất hiện hồng cầu trong nước tiểu. Đái máu đại thể là mắt thường có thể nhìn thấy màu máu trong nước tiểu. Đái máu vi thể là nhìn thấy hồng cầu trên xét nghiệm. Đái máu có nguyên nhân lành tính hoặc ác tính.

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment