Quản trị viên biên tập

Đái máu và cách nhận biết bằng mắt thường

Đái máu là tình trạng xuất hiện hồng cầu trong nước tiểu. Đái máu đại thể là mắt thường có thể nhìn thấy màu máu trong nước tiểu. Đái máu vi thể là nhìn thấy hồng cầu trên xét nghiệm. Đái máu có nguyên nhân lành tính hoặc ác tính.

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Post Comment