Bệnh thận và đái tháo đường: phần 3 – Hỏi bệnh và khám lâm sàng

Bệnh thận và đái tháo đường: phần 3 – Hỏi bệnh và khám lâm sàng

Khai thác tiền sử ĐTĐ type 1 hay type 2, thời gian mắc bệnh đái tháo đường, điều trị ĐTĐ và các bệnh đồng mắc. Vì biến chứng thận có thể gặp sau 5 năm mắc ĐTĐ nên cần sàng lọc bệnh thận đái đường ở các bệnh nhân ĐTĐ typ 1 trên 5 năm và tất cả bệnh nhân ĐTĐ 2 ngay khi được chẩn đoán.

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment