[Bộ Y tế 2015] Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh Thận – tiết niệu

Ban hành theo quyết định số 393/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG TÀI LIỆU PDF 202 TRANG TẠI ĐÂY

HOẶC ĐỌC TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Quản trị viên

Vì một tương lai không có suy thận mạn

Post Comment