Người ĐTĐ có nguy cơ bị tổn thương thận cấp cao hơn người không bị ĐTĐ. Các yếu tố nguy cơ khác gồm đã có bệnh thận mạn từ trước, dùng các thuốc gây tổn thương thận (ví dụ NSAID), hoặc các thuốc làm thay đổi dòng máu thận và huyết động trong thận…