PK Bình Minh: chiều T4 [17-19h] - sáng T7 [5-12h]

Day: March 12, 2021

Bệnh thận và đái tháo đường: phần 11 (phần cuối) – Điều trị thay thế và phòng ngừa biến chứng

Bệnh thận và đái tháo đường: phần 11 (phần cuối) – Điều trị thay thế và phòng ngừa biến chứng

Phòng ngừa biến biến chứng thận ởbệnh nhân bệnh đái tháo đường nên chú trọng vào các chiến lược làm giảm yếu tốnguy cơ phức tạp, sửdụng thuốc, điều chỉnh lối sống và giáo dục bệnh nhân đểcải thiện khảnăng tựđiều chỉnh các yếu tốnguy cơ phức tạp này….

Continue Reading