Liên hệ quản trị viên

Nếu có thắc mắc, câu hỏi nào về website, xin vui lòng liên hệ

Quản trị viên: BS. Đoàn Văn Thoại

Email: DrThoai107@gmail.com

Trường hợp có câu vấn đề liên quan bệnh lý đang điều trị, quý vị vui lòng liên hệ PGS. Tuyển bằng điện thoại hoặc vào các ngày PGS. Tuyển khám ngoài giờ.