GIỚI THIỆU

PHÓ GIÁO SƯ. TIẾN SĨ. BÁC SĨ
ĐỖ GIA TUYỂN

  • Tiến sĩ Y khoa du học và bảo vệ Tiến sĩ tại Nhật Bản
  • Trưởng khoa Thận – Tiết Niệu Bệnh viện Bạch Mai
  • Giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội
  • Trưởng phân môn Thận, Tiết niệu
  • Phó trưởng Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội
  • Tổng thư ký Hội Thận học Hà Nội