Dấu hiệu bệnh Thận

Triệu chứng bệnh Thận giai đoạn sớm thường không rõ rệt hoặc mơ hồ, biểu hiện cũng rất khác nhau giữa người này với người khác. Vì vậy, hầu hết người bệnh thận được phát hiện ở giai đoạn muộn hoặc đã suy thận mạn.

Tuy nhiên, nếu biết cách quan sát các dấu hiệu sau đây cũng là góp phần phát hiện sớm các bệnh lý Thận – Tiết niệu

Nội dung chi tiết đang được cập nhật …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *