Lọc màng bụng hay còn gọi là thẩm phân phúc mạc, là phương pháp sử dụng màng bụng của bệnh nhân là “công cụ” chính để thay thế thận đã suy, lọc các chất độc các sản phẩm chuyển hóa, các chất điện giải và nước dư thừa ra khỏi cơ thể.

Bệnh thận đó có thể phát sinh trước đó mà không biết hoặc phát sinh trong quá trình mang thai. Việc tìm hiểu kiến thức về bệnh thận và thai kỳ không chỉ cần cho thầy thuốc mà cũng cần cho thai phụ.